درگاه هاي پرداخت الکترونيکي (از جمله ePayBank.ir ) با قادر ساختن پذيرندگان براي پذيرش کارتهاي بانکي جهت خريد Online، تجارت الکترونيک را رونق مي بخشند و تسهيل مي کنند. درگاه پرداخت الکترونيک همانند پلي است مابين سايت پذيرنده و شبکه بانکي کشور که تراکنشهاي مالي را پردازش مي کنند. اطلاعات پرداخت در يک سيستم پرداخت اينترنتي Online از طريق اين پل رد و بدل مي شوند.
آدرس وب سرویس تست درگاه پرداخت برای برنامه نویسان عزیز : http://epaybank.ir/secure_gateway/paytest.php
آدرس وب سرویس عملیاتی درگاه پرداخت برای پذیرندگان عزیز : http://epaybank.ir/secure_gateway/index.php
آدرس وب سرویس وبلاگی درگاه پرداخت برای وب مستران عزیز : http://epaybank.ir/secure_gateway/epayment.php لینک نمونه کد اتصال به وب سرویس درگاه پرداخت اینترنتی : ePayBank.ir Sample ePay Code
لینک راهنمای اتصال به وب سرویس درگاه پرداخت آنلاین : ePayBank.ir Manual Document

وب سرویس درگاه پرداخت گزینه ای ایده آل و محبوب برای برنامه نویسان درگاه بانکی پرداخت اختصاصی اینترنتی مستقیم انلاین

pay gate diagram for epaybank.ir


سناریوی پرداخت اینترنتی
1- کاربر (مشتری) بر روی سایت پذیرنده کالای مورد نیاز خود را انتخاب نموده و توسط منطقی که پذیرنده در سایت خود تعبیه نموده است به صفحه تائید نهایی پرداخت هدایت می شود.

2- با زدن دکمه تائید نهایی پرداخت توسط مشتری (کاربر)، سایت پذیرنده بایستی اقلامی را که در راهنمای " راهنمای پیاده سازی وب سرویس (روش یکپارچه سازی ساده) جهت اتصال به درگاه پرداخت " بصورتی که در راهنما در کد نمونه در بخش ماژولها بیان شده است به سایت درگاه پرداخت ePayBank.ir ارسال نماید.

3- سایت درگاه پرداخت پس از عملیات اعتبار سنجی (Authentication) و تعیین سطح مجوز عملیات (Authorization) در صورتی که درخواست از سمت پذیرنده معتبر و عضو سیستم درگاه پرداخت ارسال شده باشد، مشتری را به صفحه پرداخت هدایت می نماید.

4- صفحه پرداخت بانکی بر روی سابدامنه شاپرک است و از پروتکل SSL استفاده می نماید، بنابراین مشتری براحتی و با اطمینان از حفظ محرمانگی، اطلاعات کارت خود (PAN, PIN, CVV and Expire Date) را وارد نموده و دکمه تائید را می فشارد.

5- سیستم شاپرک پس از اعمال یک سری از بررسی های اولیه در سمت مشتری (Client Side Checks) و در صورت عاری از خطا بودن اطلاعات، درخواست او را به سمت سرور منتقل می نماید. در سمت سرور نیز پس از عملیات اعتبار سنجی (Authentication) و تعیین سطح مجوز عملیات (Authorization) در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، تراکنش پرداخت ساخته شده و به سمت شبکه بانکی هدایت می شود.

6- شبکه بانکی تراکنش ارسالی از شاپرک را دریافت نموده و پس از عملیات اعتبار سنجی (Authentication) و تعیین سطح مجوز عملیات (Authorization) در صورتی که تراکنش تائید شود، عملیات خرید مشتری و بدهکار و بستانکار نمودن حسابهای مشتری و پذیرنده را توسط ارتباط با Main Frame انجام داده و پاسخ را به درگاه پرداخت ePayBank.ir ارسال می نماید. ارتباط ePayBank.ir و شبکه بانکی در یک محیط کاملاً امن انجام می پذیرد.

7- درگاه پرداخت ePayBank.ir پس از دریافت پاسخ شبکه بانکی آن را تحلیل نموده و بسته به کد پاسخ برگشتی از شبکه بانکی، پیام مناسب را به سایت پذیرنده و همچنین به مشتری ارسال می نماید

8- در پاسخ به سایت پذیرنده، درگاه پرداخت ePayBank.ir بایستی یک صفحه را در سایت پذیرنده Hit نموده و پارامترهای لازم جهت پاسخ را به سایت پذیرنده ارسال کند، بنابراین سایت پذیرنده بایستی این صفحه را در سایت خود و با توجه به راهنمای وب سرویس درگاه پرداخت ePayBank.ir تدارک دیده باشد

9- شبکه بانکی در پایان روز عملیات Settlement را انجام داده و وجوه دریافتی از مشتریان را به حساب پذیرندگان واریز می نماید.